Golf ter Hille Koksijde

Golfterrein te Koksijde

Onderzoek, inrichting en realisatie van een eco-golfterrein

De golfbanen van Golf ter Hille in Koksijde werden in 2013 - het jaar waarin de golfsport door Bloso en de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) werd uitgeroepen tot sport van het jaar - opengesteld voor het publiek. Het resultaat is één van de meest ambitieuze publieke golfprojecten in België. De aanleg van dit golfparcours is een totaalproject waarbij golfarchitectuur, ecologie, water, landschap en erfgoed met elkaar verweven zijn. De zorg voor duurzaamheid in het ontwerp, van golfbanen tot clubhuis, geeft een extra dimensie aan het samenspel van recreatie en natuur. Jeremy Pern, de golfarchitect waarmee Antea Group samenwerkte, heeft het ontwerp van fairways en greens zorgvuldig in elkaar gepast. De zones die voor het golfspel onbenut blijven, kregen een ecologische en landschappelijke inrichting en vooral een passend beheer in functie van verschraling.

Het golfterrein fungeert als schakel tussen verschillende recreatievormen. Langs de randen zijn fiets- en ruiterpaden aangelegd. Deze sluiten aan op een groter netwerk in de omgeving en bieden passanten de mogelijkheid de golf van op de zijlijn mee te ervaren. Picknickplaatsen zijn op een speelse wijze in het omliggende landschap ingepast. Aan de noordelijke zijde is er in het ontwerp ruimte vrijgehouden voor de realisatie van de toekomstige jachthaven aan het Langgeleed.

Kruiden en klinkers tussen bunkers en greens, tijdschrift Publieke Ruimte 2014