Gebiedsgerichte ecostudies stad Antwerpen

Gebiedsgerichte ecostudies stad Antwerpen

Uitdaging

De stad Antwerpen heeft aan Antea Group een raamcontract voor een periode van 4 jaar afgesloten voor het uitvoeren van gebiedsgerichte ecostudies voor de disciplines water, bodem, landschap en flora & fauna. Het grote voordeel van het raamcontract is dat de stad Antwerpen snel en eenvoudig een ecostudie kan bestellen en laten uitvoeren.

Oplossing

De snelle uitvoering van deze gebiedsgerichte ecostudies heeft als dus meerwaarde dat Antea Group vroegtijdig in het planvormingsproces belangrijke waarden, potenties signaleert. Door een koppeling met het voorgestelde ruimtelijk plan kan via het principe van de gebiedsanalyse (zie figuur) in één opslag worden afgeleid welke hiaten alsook overeenkomsten er zijn tussen het ruimtelijke plan (schets) en de waarden/potenties vanuit landschap, water, flora & fauna en bodem, zoals schematisch is aangegeven op. Op basis hiervan kunnen duidelijk onderbouwde ruimtelijke keuzes en afwegingen worden gemaakt welke naar het stadsbestuur, betrokken partijen en derden (bijvoorbeeld omwonenden) gecommuniceerd kunnen worden.

Resultaten

Er is ondertussen al één gebiedsgerichte ecostudie voor de Steenstraat te Ekeren met succes afgerond. Verschillende studies zijn in opmaak: uitgebreid grond- en oppervlaktewater onderzoek voor het Masterplan Oude Landen, uitgebreid vegetatie-  en vleermuisonderzoek voor Fort VIII alsook het uitvoeren van een ecohydrologisch onderzoek voor Rozemaai en Havannastraat.