Externe risicos windturbineprojecten

Externe risico’s van windturbineprojecten

Studies in opdracht van Fortech bvba

Bij de inplanting van nieuwe windturbines wordt het externe risico beoordeeld door de vergunningverlenende overheid. In opdracht van Fortech bvba heeft Antea Group risicostudies uitgevoerd voor projecten Braemland (Kruibeke / Melsele) en Duikeldam (Vrasene / Sint-Gillis-Waas).

Deze studies bevatten zowel een beschrijvend als een analytisch gedeelte. Het beschrijvend gedeelte bevat informatie over de omgeving en de windturbines zelf. In het analytisch gedeelte worden de minimale scheidingsafstanden bepaald, rekening houdende met woningen, kwetsbare locaties, ondergrondse leidingen en nabijgelegen Seveso-installaties.

Plant u ook windturbineprojecten? Wij staan u graag bij met studie en advies.