strategische ruimtelijke planning en onderzoek

Expert in zonevreemdheid en weekendverblijven

Antea Group is al jarenlang bijzonder goed vertrouwd met de problematiek van zonevreemde recreatie / woningen / activiteiten in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Niet alleen door de opmaak van tientallen gelijkaardige gemeentelijke RUP’s over heel Vlaanderen, maar ook door de opmaak van evenveel gewestelijke RUP’s voor openluchtrecreatieve bedrijven zoals campings.

Antea Group heeft voor de provincie Antwerpen het provinciaal oplossingskader voor ‘Clusters weekendverblijven’ uitgewerkt, inclusief de doorvertaling naar een aantal RUP’s. De materie is ons dus zeer gekend.

Downloads: