bermbeheerplan

Evaluatie en opmaak bermbeheerplan voor de A10-A18 (E40)

Antea Group heeft in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een evaluatie uitgevoerd en een bermbeheerplan opgemaakt voor de A18/E40 en A10/E40 (gedeelte West-Vlaanderen).

De opdracht bestond uit de evaluatie van twee bestaande alsook de opmaak van twee nieuwe bermbeheerplannen. Deze studie ging uit van een pragmatische en ecologische bermbeheervisie. Bij de evaluatie-actualisatie van de bestaande bermbeheerplannen was het onder meer van belang om een gebruiksvriendelijke en repliceerbare evaluatiemethodiek uit te werken. Dit voor de evaluatie van bestaande ecologische bermbeheerplannen van snelwegen in Vlaanderen (+ toepassing van de methodiek op E40 traject). Bij dit hele proces werd de wegbeheerder op districtsniveau betrokken. Op die manier ontstond er een gedragen en uitvoerbaar beheerplan.