Ecologische inrichting Oostpolderkreek

Ecologische inrichting Oostpolderkreek

De Oostpolderkreek te Sint-Jan-in-Eremo behoort tot één van de vier subgebieden van de waterloop die vanaf de Nederlandse grens tot aan het Leopoldkanaal loopt. Door dichtgroeien en dichtslibben van de kreek wordt de doorstroming van oppervlaktewater afkomstig van de achterliggende landbouwgronden beperkt. Dit is nadelig voor de landbouw. Er is nood aan maatregelen die de verhoging van de waterdoorvoer door de kreek als doel hebben én tegelijkertijd de ecologische waarde verbeteren.

In opdracht van Generale Vrije Polders en met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling werkte Antea Group het ‘Ecologische inrichtingsplan’ uit. Dit project maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een hoger basiswaterpeil in het stroomgebied in te stellen. Op die manier kunnen de hogere winterpeilen een meerwaarde voor de natuur creëren. Bijkomende ecologische meerwaarde wordt gecreëerd door ingeploegde delen van de kreek opnieuw bij de kreek te voegen, oude ruimingswallen op te ruimen en vismigratie mogelijk te maken tussen de kreek en het Leopoldkanaal.

Downloads: