Itterbeek Duffel

Duurzame KMO-zone Itterbeek in Duffel

Verkaveling en infrastructuur

Het bestaande bedrijventerrein in Duffel is onder handen genomen door Igemo. Zij kozen resoluut voor de duurzame weg. Alle bedrijven die een vestigingsaanvraag indienden moesten bewijzen dat ze een duurzaam bedrijf zijn. De mate van duurzaam ruimtegebruik en de eigen duurzame initiatieven van het bedrijf waren belangrijke selectiecriteria.

Antea Group werkte in opdracht van Igemo de studies rondom verkaveling en infrastructuur uit. De kavelindeling werd ‘dynamisch’ opgesteld waarbij vanuit een basisindeling, vastgelegd via het inrichtingsplan, gewerkt werd. Principes van duurzaam ruimtegebruik werden gehanteerd in de koppeling van bebouwbare oppervlakten. Voor de aanleg van de infrastructuur werd subsidie verkregen via de Provinciale reglementen. De bereikbaarheid van de zone voor fietsers werd geoptimaliseerd door de aanleg van een verbindend fietspad naar gewestweg en dijk langsheen Netekanaal. Door de plaatsing van een fietsenstalling aan de inkom van de KMO-zone en de nabijheid van een bushalte is deze ingang de belangrijkste toegang voor fietsers en voetgangers.