Dorpskern Niel

Dorpskern Niel

Beeldkwaliteitsplan en dorpskernvernieuwing

Van beeldkwaliteitplan tot ontwerp en realisatie van een vernieuwde dorpskern die de historische erfgoedwaarden en het gemeenschapsgevoel opnieuw beleefbaar maakt (PDPO-subsidieproject en Praktijkboek Publieke ruimte), 2014

Met het herinrichten van het Sint-Hubertusplein in 2012 en de heraanleg van het dorpsplein en de dorpstraat in 2014 zijn de eerste en de tweede fase van de dorpskernvernieuwing van Niel gerealiseerd. De Nielenaren werden via een intensieve dialoog betrokken bij de totstandkoming van de plannen voor hun dorpskernvernieuwing. Het project werd onderbouwd vanuit een visie op de beoogde beeldkwaliteit, met aandacht voor het historische karakter, de versterking van de groenstructuur en de duurzaamheid van materialen. De gemeente Niel zette de afgelopen jaren volop in op de herinrichting van het openbaar domein. Het begon in 2009 met de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum. Het bestuur maakte toen de keuze om allereerst een globale visie uit te werken voor de openbare ruimte, op basis van de diverse groene, historische (en beschermde) kwaliteiten. Het vervolg kwam in 2011 met de opmaak van de plannen voor de dorpskernvernieuwing. Via een intensieve dialoog tussen de Nielenaren, het bestuur, adviserende instanties en de ontwerper werden de neuzen in dezelfde richting gezet. Kwalitatieve ruimtelijke beleving, verkeersveiligheid, flexibel ruimtegebruik en respect voor de historiek en tradities in het gebruik van de dorpskern bleken belangrijke speerpunten.

“Het dorpsplein moet een ontmoetingsplaats worden, en dat is met deze feesten goed in de kijker gezet. In 1964 werden hier enkele huisjes afgebroken wat voor extra publieke ruimte zorgde, maar het was nog niet echt een plein. 50 jaar later kunnen we eindelijk van een echte mooie publieke ruimte spreken”
Burgemeester Tom de Vries  (bron: Pleinfeesten voor herhaling vatbaar, Het Laatste Nieuws, 1 september 2014)
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-niel/pleinfeesten-voor-herhaling-vatbaar-a2023272/

Downloads: