compensatie vb

Compensatiedossiers voor natuur en bos

In het kader van ontbossing en verlies aan vegetatie

Compensatiedossiers dienen te worden opgemaakt in het kader van ontbossing en om het verlies van verboden te wijzigen vegetaties te compenseren.

Compensatieplicht
Om een gelijkwaardig bosareaal te behouden in Vlaanderen geldt er daarbij een compensatieplicht. De regelgeving zegt het volgende over de compensatieberekening voor een ‘gelijkwaardig bosareaal’: De grootte van de gelijkwaardige bebossing is gelijk aan de oppervlakte van de ontbossing vermenigvuldigd met de compensatiefactor.

Stand-still beginsel
In Vlaanderen geldt het stand-still principe. Dit principe stelt dat de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit gaan. Twee instrumenten ondersteunen dit beginsel:  zorgplicht en ecologische compensatie. Volgens het principe van de ecologische compensatie maak je die schade ongedaan door een aantal kwalitatief en kwantitatief evenwichtige maatregelen te nemen.

Antea Group maakte in dit kader reeds allerhande compensatiedossiers op. Klik hier voor een overzicht.