Capaciteitsverhoging zuurstofleiding

Capaciteitsverhoging zuurstofleiding

Antwerpen- Baudour: aftakking Hoboken

Capaciteitsstudies wezen uit dat er nood was aan een capaciteitsverhoging van de bestaande Air Liquide zuurstofleiding om Umicore, te Hoboken, in 2014 voldoende te bevoorraden. Deze capaciteitsverhoging, aftakking Hoboken, wordt door de aanleg van een nieuwe parallelle ND300-leiding gerealiseerd.

Het project, grotendeels in landelijk gebied over een lengte van 5,9 km, omvat o.m. 3 kruisingen uitgevoerd d.m.v. de techniek van het horizontaal gestuurd boren. Een belangrijk gedeelte van de leiding wordt aangelegd in het valleigebied van de Barbierbeek, waar bijzondere beschermingsmaatregelen tijdens de aanleg gerespecteerd dienen te worden.

Downloads: