fietsfauna

Bouw van een fiets en faunapassage

Ter hoogte van de N771 te Dilsen

Antea Group werd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer uitgenodigd om ter hoogte van de N771 te Dilsen een veilige fiets en faunapassage te ontwerpen. De locatie werd vastgelegd door een voorafgaandelijke studie. Het voornaamste doel van de passage is om een veilige verbinding te verzekeren voor diverse dieren om (ernstige) ongevallen en verkeersslachtoffers onder mens en dier te voorkomen, populaties te verbinden en het creëren van een ecologische corridor voor areaaluitbreiding van populaties.

Randvoorwaarden
In de vraag werden verschillende randvoorwaarden opgelegd; eveneens werd gevraagd om een beslissing te nemen tussen 3 varianten met een lengte van 42, 60 of 80 m, met voor elk de optie tussen een open en een gesloten brugdek.  Alle voorziene werken dienden bij te dragen tot de uitbreiding van het leefgebied van Zadelsprinkhaan, Gladde slang, Veldkrekel, Bruine eikenpage, Rugstreeppad en Rode dophei.

Bekijk het volledige project.