Ronse

Bosbeheerplan Sint-Pietersbos te Ronse, een VEN-gebied

Antea Group werkte in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een uitgebreid bosbeheerplan uit voor het bosreservaat Sint-Pietersbos te Ronse. Het betreft een ecologisch erg waardevol bos met een oppervlakte van ca. 70ha.

Het Sint-Pietersbos maakt deel uit van het grotere Muziekboscomplex. Dit is opgenomen in VEN-gebied onder de ‘bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen’. VEN staat voor Vlaams Ecologisch Netwerk. Het netwerk bundelt de mooiste natuurplekken die extra bescherming verdienen. Antea Group heeft in het Sint-Pietersbos bijzondere aandacht besteed aan vegetatie- en biotoopkartering alsook aan soortkartering. Onder meer monitoring van broedvogels, paddenstoelen, kevers en spinnen. Dit alles gelet op de bijzondere waarden van het gebied in kader van Natura2000.

Lees meer over dit project.