Bodemsanering van het voormalig cokesfabriek

Bodemsanering van het voormalig cokesfabriek

Uitdaging

De site (12ha, gelegen langs het Kanaal Brussel-Willebroek te Neder-Over-Heembeek) huisvestte in de vorige eeuw het cokesfabriek “Carcoke Marly”. Dit heeft geresulteerd in een erg complexe bodemverontreiniging met een cocktail aan verontreinigingsparameters  - PAK’s, minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen, cyanides - in zowel grond als grondwater.

Oplossing

In 2006 verkreeg de Tijdelijke Handelsvereniging (THV) ‘Envisan – Jan De Nul – Katoen Natie’ de concessierechten om het terrein gedurende 40 jaar uit te baten als logistiek centrum op voorwaarde dat ook de bodemsanering werd uitgevoerd. Antea Group werd geselecteerd als erkend bodemsaneringsdeskundige op basis van de brede ervaring en specifieke saneringsvisie.

Na bijkomend afperkend onderzoek en de opmaak van een risicostudie werd in nauw overleg met de THV, de Haven van Brussel en het BIM de aanpak van de aanwezige bodemverontreiniging vastgelegd in een saneringsplan. Dit bestaat uit het beheersen van de risico’s die uitgaan van de aanwezige verontreiniging, rekening houdend met het toekomstig gebruik van de site als logistiek centrum.

Resultaten

De opstart van de bodemsaneringswerken vond plaats in augustus 2008 en onder de milieukundige begeleiding van Antea Group werden reeds gerealiseerd:

  • een ontgraving van ca. 112.000 m³ verontreinigde grond met transport van de grond voor thermische reiniging via het kanaal;
  • de dimensionering en begeleiding van de pilootproef voor In-situ Chemische Oxidatie m.b.v. geactiveerd persulfaat (lopend);
  • pompproef ten behoeve van de grondwatersanering met behulp van pump&treat;
  • opvolgen van het plaatsen van een verticale hydraulische barrière ter hoogte van de perceelsgrens om stroomafwaartse verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan. 

Begin 2011 zal de definitieve plaatsing en opstart van de full scale in-situ sanering plaatsvinden die volledig geïntegreerd wordt in het logistiek centrum waarvan de bouw in de tweede helft van 2011 start.