overseas

Bodemkwaliteitsprojecten voor Overseas Distribution Company nv

Overseas Distribution Company nv (ODC) is een toonaangevend distributeur in duty free travel retail, actief in meer dan 25 landen. Eind 2007 werden de plannen om naar een nieuwe locatie in de haven van Antwerpen te verhuizen concreet. Na enkele maanden van voorbereiding  werd de Antwerpse vestiging officieel geopend.
 
Tussen 2007 - 2016 werd Antea Group aangesteld voor de vlotte opvolging van bodemgerelateerde projecten. In een eerste fase werkte Antea Group aan het voldoen van de randvoorwaarden voor de overname van de concessie. Later werd de integratie van de bodemsanering in het (ver)bouwproject voorbereid en opgevolgd.
 
Een overzicht van het takenpakket:

  • opstellen beschrijvend bodemonderzoek;
  • (gefaseerde) bodemsaneringsprojecten (incl. stabiliteitsstudie, pilootproeven en sloop- en asbestinventaris);
  • technische verslagen grondverzet;
  • milieukundige en bouwtechnische begeleiding van de sloop van de bestaande gebouwen (incl. asbestverwijdering);
  • milieukundige begeleiding van de civieltechnische werken voor de bodemsanering;
  • milieukundige begeleiding en value engineering meerfasenextracties;
  • monitoring grondwater;
  • BATNEEC- en risicoanalyse restverontreiniging;
  • opstellen eindevaluatierapport.