begraafplaats_schilde.jpg

Beheersplannen funerair erfgoed voor gemeenten in de Voorkempen

Funerair erfgoed gaat over mensen. Over hun geschiedenis en de manieren waarop ze participeerden aan de samenleving in de tijd waarin ze leefden. Het is een herinneringsplaats aan overledenen, families en lokale verhalen. Bij aanpassingen moeten we ons daarover ten volle bewust zijn.

Ter bescherming van de lokale geschiedenis, maximaal behoud van de locatie en optimaal beheer ondersteunt onze opdrachtgever, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Voorkempen, de gemeenten Schilde, Wuustwezel en Zoersel bij het aanstellen en begeleiden van een team dat instaat voor het opmaken van beheersplannen voor hun funerair erfgoed.

Voor het uitwerken van integrale erfgoedbeheersplannen conform het onroerend erfgoeddecreet voor de verschillende sites in de gemeenten werd gekozen voor de samenwerking Antea Group (landschappelijk erfgoed en procesmanagement), Arat (bouwkundig erfgoed) en funerair expert Intro Cultuur en Media. Het team werd gekozen omwille van hun geïntegreerde expertise en sterke participatieve betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij de opmaak van de beheerplannen.

De kerkhoven met inbegrip van bijhorende parochiekerken en omgeving worden geïnventariseerd om de erfgoedwaarden helder te beschrijven en knelpunten en kansen vast te stellen. De hulp van bewoners en geïnteresseerden wordt ingeschakeld om de historiek te vervolledigen, de graven te inventariseren en waarden toe te kennen. Door hen voor elke site zo nabij te betrekken bevestigen we de waarden voor de lokale gemeenschap en creëren we een breed draagvlak voor het behoud er van. Op basis van alle informatie die de studie oplevert werkt het team een samenhangende visie en concrete maatregelen uit voor een optimaal beheer voor de komende 20 jaar.

  

Begraafplaatsen Schilde, Zoersel en Wuustwezel