Beheerplan domein Roosendael

Beheerplan domein Roosendael

Uitdaging

Dit project is het verlengstuk van het eerder door Antea Group opgemaakte Bestemmingsplan Roosendael, in opdracht van het gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver.

Het gebruik en de bestemming van het domein werden hierin op elkaar afgestemd met als uitgangspunt het versterken van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve eigenheid van het domein. De voornaamste potentie die Roosendael in zich draagt, is de mogelijkheid om deze vier, unieke functies met elkaar in relatie te brengen, zodat ze elkaar versterken. De overtuiging groeide dat d.m.v. een geïntegreerd beheerplan de krachtlijnen van het gebied verder konden worden verankerd.

Oplossing

Antea Group heeft een geïntegreerd beheersplan opgemaakt voor het domein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver inzake natuur, bos, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Het plan zit op het scharniervlak tussen inrichting en beheer. Erfgoedzorg groeide daarbij gaandeweg uit tot een belangrijke pijler in de visie. In dit project wordt zowel een afstemming tussen de methodiek van het harmonisch park- en groenbeheer en de richtlijnen voor de opmaak van een beheerplan in het kader van Natuur-, Bos- en Landschapsdecreet nagestreefd.

Resultaten

In 2010 werd het landschapsbeheerplan voor het domein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver goedgekeurd. De jarenlange inspanningen om in overleg met alle betrokkenen te komen tot een integrale visie op bos, natuur en erfgoed mag terecht als een primeur worden beschouwd in Vlaanderen. Het resultaat is een geslaagde realisatie van bewaring en ontsluiting van landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed.