beheerplan

Beheerplan Domein Franciscanessen

Opmaak landschapsbeheerplan inclusief bosbeheerplan

De Zusters Franciscanessen bewoonden het domein langs de Bredabaan in Gooreind sinds het einde van de 19de eeuw. Nadat de zusters in 2008 te kennen gaven dat ze het domein zouden verlaten, kocht Kempens Landschap het landschappelijk patrimonium rond de kloostergebouwen. De gemeente Wuustwezel werd eigenaar van hoeve Heidebloem en omgeving. Het domein werd na eeuwenlang in private handen te zijn geweest, opengesteld voor bezoekers.

Domein
Het domein wordt ingedeeld door dreven. Tussen de dreven vinden we bospercelen, begraasde weilanden en parkzones. Verspreid in het domein staan verschillende religieuze beelden. Met de opmaak van een landschapsbeheerplan willen de initiatiefnemers de erfgoedwaarden van het domein opwaarderen en behouden zonder de natuurwaarden uit het oog te verliezen.

Bekijk het volledige project.