be-Mine avonturenberg

Avonturenberg in Beringen

De beschermde koolmijnsite van Beringen is de best bewaarde en meest complete van de Limburgse Mijnstreek. Daarom werd de site terecht uitgekozen als toeristisch onthaal voor de Mijnstreek. Onder de noemer be-MINE wordt deze grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen herbestemd als een toeristisch-recreatief project. Dit gebeurt in meerdere fasen met als hoogtepunt de opening van de Avonturenberg. Het project heeft een kostprijs van 1,6 miljoen euro en wordt voor 1 miljoen euro gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

De Avonturenberg is een unieke attractie die de voet van de terril aan het sporenpark verbindt met zijn top op een hoogte van 55 meter. Een spectaculair speellandschap, inhoudelijke erfgoedpaden, adembenemende mountainbikepaden en zichten op nabije en verre relicten van de mijnbouwgeschiedenis vormen samen één totaalconcept waarin beleving centraal staat. De vormgeving, inrichting en materialisatie om het project in te passen binnen de industrieel archeologische omgeving vereiste uitzonderlijk maatwerk.

Zicht op wadi

Spelen, klimmen, wandelen en ontdekken

Tegen de helling van de terril is een wandel- en erfgoedpad aangelegd. Op dit pad geven infopunten duiding over de ruime omgeving, de erfgoedsite en de kenmerken van de mijnsteenberg zelf. Daarnaast is er een avontuurlijk speellandschap met rust- en uitzichtpunten ingericht. Gezinnen, kinderen, scholen en groepen zijn de belangrijkste doelgroepen van de attractie. Een palenwoud van meer dan duizend houten palen is drager van het speellandschap. Het palenwoud is een landart project dat zowel de aandacht trekt als een harmonieus geheel vormt met het landschap. Tussen de palen ontstaat een dwaal- en speelparcours met prismatische speelvlakken, klimgrepen en kruiptunnels. Spectaculair is de 40 meter lange glijbaan, aangelegd in het reliëf van de mijnterril.

speellandschap

Landmark van internationaal belang en venster naar het verleden

De top van de terril werd een bijzondere plek waar spelen en beleven samenkomen. Hier werd een verzonken kolenplein aangelegd dat letterlijk een venster naar het verleden maakt. Boven op de terril voel je je verbonden met de kolenlaag 800 meter onder de grond die van Engeland tot het Ruhrgebied loopt. De licht verlaagde positie van het verdiepte plein biedt de mogelijkheid om te ontsnappen aan de wind. Het plein biedt een bijzondere beleving van rust en geborgenheid maar kan ook worden gebruikt als locatie voor een evenement. Bezoekers kunnen rondwandelen op de verhoogde rondgang die een goed overzicht en oriëntatie biedt op de ruime omgeving met zichten op de andere mijnsites in en buiten Belgisch Limburg. Met de Avonturenberg wordt hierdoor een sterke troef toegevoegd aan be-MINE als onthaal voor de Limburgse Mijnstreek.

Kolenplein

Realisatie door samenwerking

Dit project werd gerealiseerd door een intensieve krachtenbundeling tussen meerdere partijen. De ontwikkeling van de site gebeurt in een privaat-publiek samenwerkingsverband waarin de stad Beringen zich heeft geëngageerd om deze mijnterril een recreatieve bestemming te geven. De stap van engagement naar realisatie vereiste grondig vooronderzoek naar de randvoorwaarden en de haalbaarheid, de opmaak van een globaal inrichtingsplan en een sterke technische expertise en ondersteuning vanwege de specifieke kenmerken van de mijnsteenberg.

Venster mijnlandschap

In 2012 werd gestart met het haalbaarheidsonderzoek van het toeristisch-recreatief project op de terril. Dit onderzoek door Antea Group en Idea Consult leidde in nauw overleg met Toerisme Vlaanderen en Toerisme Limburg tot de keuze en invulling van het concept Avonturenberg.

De stad Beringen werkte vervolgens tot aan de opening in 2016 voor de begeleiding van het project samen met Antea Group. Op basis van het concept kreeg in eerste instantie het masterplan van de Avonturenberg vorm en volgde de technische uitwerking van basisinfrastructuur, erfgoedpaden en infopunten. Omwille van de complexiteit van de specifieke context waarbinnen gewerkt moest worden en het beoogde ambitieniveau werd er bewust voor gekozen om het project in verschillende delen te realiseren. Antea Group stond in voor de opmaak van de projectdefinitie en het aanbestedingsdossier DBM (design, build and maintanance) voor een klim en glijbanenattractie in de vorm van een speellandschap met spelattracties

palenwoud

Voor delen van het ontwerpend onderzoek en de verdere detaillering tijdens zowel ontwerp als uitvoering vormde Antea Group een team met Bailleul Ontwerpbureau. Het gerealiseerd ontwerp in het kader van de design and build procedure voor het onderdeel speellandschap is van het team Krinkels - Omgeving - Carve.

Voor de werfbegeleiding en coördinatie van de totale realisatie deed de stad eveneens beroep op Antea Group. Ontwerp maar zeker ook de uitvoering op de terril waren geen sinecure. Er diende immers rekening gehouden te worden met zeer specifieke terreinomstandigheden zoals de steile hellingsgraad, de ondergrond van mijnstenen en het vermijden van erosievorming. Binnen Antea Group heerst er tevredenheid over de constructieve samenwerking tussen alle partijen voor de realisatie van zo’n niet alledaags project.