sedimentbeheer

Zesjaarlijkse evaluatie van het Schelde-estuarium

Kom naar het Scheldesymposium

di, 13/11/2018

Het Schelde-estuarium is één van de grootste estuaria van Europa. Met een lengte van 160 km en een volledige gradiënt van zoet over brak tot zout, is het een natuurgebied dat internationale erkenning en bescherming geniet. Daarnaast vormt het een bron van diverse economische activiteiten zoals visserij, zandwinning, toerisme en natuurlijk ook de toegang tot verschillende (wereld-)havens.

Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie

De interactie tussen mens en natuur is niet een louter positief verhaal. Zo is de geschiedenis van dit gebied doorspekt met overstromingen. Bovendien stond dit waterlichaam tegen eind 20ste eeuw bekend als één van de meest vervuilde estuaria in West-Europa. De Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie (VNSC) evalueert iedere zes jaar de toestand van dit grensoverschrijdende gebied: hoe staat het ervoor met de veiligheid, de toegankelijkheid voor de scheepvaart en de natuurlijkheid? Zitten we op de goede weg? Wat is de antropogene impact?

De rol van Antea Group binnen de evaluatie

Het consortium HKV Lijn in Water, Bureau Waardenburg en Antea Group evalueerde de periode 2010-2015. De geïntegreerde projectaanpak omvatte een analyse van diverse thema’s gaande van antropogene activiteiten en beleidsmaatregelen, over hydrodynamica en morfologie, tot waterkwaliteit en ecologie. Hiervan nam Antea Group de aspecten morfologie, baggerwerkzaamheden en waterkwaliteit voor zijn rekening.

Je kan de rapporten en samenvatting raadplegen op de VNSC-website, of kom luisteren naar het Scheldesymposium 2018, dat op 22 november in Antwerpen plaatsvindt.

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 12, 14 en 17  (SDG’s) van de VN.