Vlarema 7

Wijzigingen Vlarema 7, uitwerking van een afvalbeleidsvisie gefocust op duurzaamheid

ma, 02/09/2019

Begin 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief een wijziging van het Vlarema goed die nu recent in voege is getreden. Het Vlarema is het uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet, het vroegere Afvalstoffendecreet. In onze milieufiche (pdf) vatten we de belangrijkste wijzigingen van Vlarema 7 samen.

Downloads: