brussel_hoofdstedelijk_gewest.jpg

Wijzigingen inzake stedenbouwkundige en milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

20/04/19 van kracht

di, 19/03/2019

Het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen werden vorig jaar herzien. Met betrekking tot stedenbouw werden vorig jaar reeds wijzigingen omtrent ruimtelijke planning van kracht. Vanaf 20/04/19 zullen echter ook de project-gerelateerde zaken van toepassing zijn. Het doel? De procedures inzake stedenbouwkunde en leefmilieu rationaliseren en vereenvoudigen voor de aanvrager.

Enkele belangrijke wijzigingen die in het oog springen zijn:

  • Er komt een uniek loket voor gemengde vergunningen (aanvraag stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning);
  • Verschillende procedurele termijnen worden gewijzigd;
  • Het advies van de brandweer (DBDMH), dient niet meer bij de vergunningsaanvraag gevoegd te worden en zal in de loop van de procedure worden gevraagd;
  • Er worden verschillende rubrieken van ingedeelde activiteiten (milieuvergunning) gewijzigd;
  • Daardoor zal b.v. pas een effectenstudie voor parkings verplicht blijven vanaf 401 parkeerplaatsen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen parkeerplaatsen in open lucht en overdekte plaatsen;
  • Een milieuvergunning kan elke 15 jaar verlengd worden volgens de vereenvoudigde procedure in plaats van het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning;
  • Een effectenstudie voor een handelsvestiging is pas nodig vanaf 5.000 m² handelsoppervlakte (dit was 4.000 m²);
  • Er wordt verwacht dan een effectenverslag wordt opgemaakt door ‘een bekwaam deskundige’;
  • Er kan voorafgaand een projectvergadering met de bevoegde administraties aangevraagd worden.

Onze adviseurs hebben de voorbije periode studiedagen en opleidingen in deze nieuwe materie gevolgd. Ook na 20/04/19 kunnen wij u gidsen bij de vergunningsaanvraag voor uw projecten in Brussel.