milieufiche

Wijzigingen bodemordonnantie in Brussels Gewest

do, 14/06/2018

Medio 2017 werd de Brusselse Ordonnantie m.b.t. het beheer en de sanering van bodems gewijzigd (Ordonnantie van 23/06/2017, BS 13/07/2017). De wijzigingen beogen in hoofdzaak een administratieve vereenvoudiging en een versnelling van de procedure, evenals een optimalisatie van de financiële middelen. Ze zijn van kracht gegaan op 23/07/2017. We vatten de belangrijkste wijzigingen van de Ordonnantie en hun consequenties hierna samen, samen met onze ervaring tot op heden in onze milieufiche (pdf).

Downloads: