Impressie koolvliet

Vlieten komen boven water in Mechelen waterstad

Stadsmagazine belicht openleggen van Koolvliet

di, 30/06/2015
Thema's:

In de laatste editie voor de zomer pakt het Mechelse stadsmagazine uit met een artikel over de rol van water in de stad. Tegenwoordig betekent water een enorme meerwaarde voor de publieke ruimte. Daarom onderzoekt de stad telkens bij de vernieuwing van straten en parken of ze een vliet kan openleggen. Mechelen is dooraderd van vlieten, maar deze zijn bijna allemaal gedempt of overwelfd. Het artikel benoemt specifiek de Koolvliet die tot voor kort enkel nog dienst deed als afvalwaterriolering. Samen met de aanleg van de winkelboulevard blies de stad deze Vliet nieuw leven in.

Antea Groups landschapsarchitect is een grote voorstander van het openleggen van vlieten en water terugbrengen in de binnenstad. “Water heeft altijd een enorme aantrekkingskracht op mensen”, verduidelijkt hij in het stadsmagazine. “We hebben gezorgd dat zowel jong als oud zich op de Botermarkt kunnen amuseren. Naast de vliet spuiten er speelse, dansende fonteinen waarin kinderen kunnen ravotten. Mensen kunnen kuieren over de nieuwe winkelas of uitblazen tijdens het shoppen op de grote bank rond de imposante boom aan de hoek van de Botermarkt.”

Meer informatie en contactgegevens vindt u onder onze diensten stedelijke publieke ruimte en wegenis- en rioleringsprojecten

Downloads: