Vlarem-trein 2015 eindelijk gepubliceerd

Vlarem-trein 2015 eindelijk gepubliceerd

ma, 12/09/2016

De Vlarem-trein 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016. Dit ‘besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu’ telt 305 artikels en 15 bijlagen. In de Vlarem-treinen worden de sectorale voorwaarden voor de ingedeelde inrichtingen (Vlarem II) afgestemd op de meest recente Europese richtlijnen en verordeningen, BBT-studies en codes van goede praktijk.

In onze milieufiche wordt dieper ingegaan op de voornaamste wijzigingen van Vlarem II en zijn bijlagen.

Downloads: