milieufiche2019

Update milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning in Brussels Gewest

do, 24/10/2019

Op 20 april 2018 werd de Brusselse Ordonnantie tot wijziging van het BWRO1 en de OMV2 van 5 juni 1997 gepubliceerd. De wijzigingen beogen in hoofdzaak een administratieve vereenvoudiging en een versnelling van de procedure. Ze zijn reeds gedeeltelijk van kracht gegaan op 20/04/2019, en volledig op 01/09/2019.We vatten de belangrijkste wijzigingen van de Ordonnanties en hun consequenties in onze milieufiche (pdf) samen, met nadruk op de milieuvergunning.

Downloads: