soortenbescherming

Soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief in De Moeren

do, 06/07/2017

Op dinsdag 4 juli 2017 werd in De Moeren, in kader van het leaderproject “Samen boeren voor akkervogels in De Moeren”*, een infomoment georganiseerd voor landbouwers. Het hoofddoel van dit infomoment was om de lokale landbouwers vertrouwd te maken met het concept ‘Vogelakker’. Daarnaast werd er een toelichting gegeven over de stuurgroep, die zich ontfermt over de lopende projecten en initiatieven rond akkervogels in De Moeren. Tijdens het terreinbezoek kwamen de praktische aspecten zoals beheer, inpasbaarheid in de landbouwbedrijfsvoering, aan bod. Collega Kristof Goemaere lichtte het recent gestarte soortenbeschermingsprogramma (SBP) Grauwe Kiekendief toe. Hij coördineert de uitvoering van het SBP.

Klik hier voor het volledige verslag van het infomoment.

*“Samen boeren voor akkervogels in De Moeren” beoogt een vergroting van de samenwerking en sociale cohesie tussen landbouwers en andere plattelandsactoren. Via de oprichting van een agrobeheergroep rond akkervogelbeheer wordt vanuit de landbouwsector op een positieve manier invulling gegeven aan maatschappelijke vragen rond landschapsinrichting en natuur.