lobroekdok_1.jpg

Sanering van het Lobroekdok ikv het Oosterweelproject

di, 13/11/2018

Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding zal de Antwerpse Ring ter hoogte van het Lobroekdok verdiept worden aangelegd in een sleuf en tunnels. De sleuf zal gedeeltelijk worden aangelegd in het Lobroekdok. Omdat dit dok sterk vervuild is, dient het eerst gesaneerd te worden.

In mei 2017 is de sanering van het Lobroekdok gestart. Tijdens de totale duur van de werken zal 220.000 kuub verontreinigd slib verwijderd worden en worden er 17 boten geborgen. Het baggeren en het bergen van de schepen worden uitgevoerd door Aertssen NV. Het slib wordt via het water afgevoerd naar Amoras in de Antwerpse haven, waar het verder verwerkt wordt. Tijdens de effectieve baggeractiviteiten (6 tot 9-tal periodes van 2 weken) wordt in het verbindingskanaal tussen Lobroekdok en Albertkanaal de turbiditeit van het water continu gemonitord en verwerkt door Antea Group. Om een vergelijkingsbasis te verkrijgen voor de turbiditeitsmonitoring wordt deze een week voor elke baggerperiode opgestart en loopt deze nadien nog 1 week langer door.

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 9 en 12  (SDG’s) van de VN.