wemeldinge2.jpg

Radartoren Wemeldinge

Ondersteuning van de dekking kortere afstand en lagere hoogtes

ma, 05/08/2019

Het Energieakkoord voor duurzame groei, kortweg het Energieakkoord, is een Nederlandse overeenkomst uit 2013 tussen de overheid en ruim veertig organisaties over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen. In de regio Zuidwest Nederland zijn plannen om overeenkomstig de doelstelling van het afgesloten Energieakkoord de windturbinecapaciteit sterk te vergroten.

Het bijplaatsen van relatief hoge windturbines heeft echter een verstorend effect op het radarbeeld van Defensie. Dit wordt gebruikt voor de luchtverkeersleiding en de bewaking van het luchtruim. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat in beginsel objecten op 1000 voet en hoger door radar waargenomen moeten kunnen worden.

Als gevolg hiervan zal de MASS (Military Approach Surveillance System) verkeersleiding radar van defensie te Woensdrecht een verminderde werking hebben boven de toekomstige windturbines of windparken. Een oplossing is gevonden in het plaatsen van een extra radar ter hoogte van de bestaande verkeersleiding radar te Wemeldinge. Deze dient ter ondersteuning van de dekking op kortere afstand en lagere hoogtes.

In opdracht van Rijkswaterstaat  en het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET) staat Antea Group in voor het bouwkundig en architectonisch ontwerp van deze radartoren en de opmaak van de bestekdocumenten.

beeld: Rijkswaterstaat