potterij sanering

Potterij Mechelen: sanering deels afgebouwd

di, 31/10/2017

Sinds mei 2015 is OVAM eigenaar van de Potterij, een verwaarloosde site in de Mechelse binnenstad. Van 1938 tot 1996 diende de Potterij als wasserij, ververij en droogkuis. Daardoor is de grond ernstig vervuild met olie en chloorhoudende ontvetters. De ambitie leeft om op de site een plaats te creëren waar jonge, innovatieve en creatieve ondernemers aan de slag kunnen met projecten in het kader van circulaire economie. Antea Group staat in voor de milieukundige begeleiding van de sanering (o.a. BATNEEC-evaluatie en binnen- en bodemluchtmetingen).

Tijdens de laatste werfvergadering van de sanering is beslist dat een deel van de huidige bodemsanering, nl. de hoogvacuümextractie, kan worden afgesloten. Dit is de installatie die het meeste lawaaihinder gaf en tot dusver elke nacht werd afgezet. De hoeveelheid vuilvracht die wordt opgepompt is sterk gedaald. Hierdoor is het niet langer zinvol en financieel verantwoord om deze installatie nog te laten draaien. Een deel van de saneringsinstallatie wordt tussen 30 oktober en 10 november afgebroken en afgevoerd.

Binnenkort zal het ander deel van de installatie, de bodemluchtextractie, ook worden afgezet. Door het uitschakelen van dit deel wordt nagegaan hoe de resterende verontreiniging zich gedraagt in een 'natuurlijke' situatie, zonder constant in onderdruk gebracht te worden. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van kelderluchtmetingen bij enkele omwonenden. Van zodra de resultaten gekend zijn, wordt gekeken of de installatie opnieuw moet worden opgestart of niet. Een volgende fase van de sanering zal de resterende verontreiniging aanpakken. Het opstellen van het bodemsaneringsproject voor deze fase werd aan Antea Group gegund.