plandag 2015

PlanDag 2015: Ruimte Maken

ma, 11/05/2015

De PlanDag is het jaarlijks terugkerend evenement waar Nederlandse en Belgische ruimtelijke planners elkaar ontmoeten. Dit jaar zal deze plaats vinden op 21 mei in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Leuven en in het Stadskantoor van de Stad Leuven. Het thema van dit jaar is ‘Ruimte Maken’. Centrale vraag is of we ruimte kunnen, willen en moeten maken.

Antea Group zal op de plandag haar studie omgevingskwaliteit …. die ze samen met het VITO voor de Vlaamse Overheid uitvoerde voorstellen , Kirsten Bomans en Cedric Vervaet schreven hierover de paper : “Gezondheid en ruimtelijke ordening: meten is weten”

Voor meer informatie:
Kirsten Bomans, Adviseur
kirsten.bomans@anteagroup.com

Cedric Vervaet, Account Manager 
cedric.vervaet@anteagroup.com

Marten Dugernier, Account Manager 
marten.dugernier@anteagroup.com