koeien

Pilootprojecten Productief Landschap

Open ruimte versterken via duurzame landbouwontwikkeling

do, 15/11/2018

Hoe komt landbouw op een aparte, liefst positieve manier, in aanraking met o.a. landschap, ruimtelijke ordening, water en verstedelijking? Dat was dé hamvraag binnen het traject 'Productief Landschap'.

Vijf jaar geleden gingen onderzoekers van Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) , samen met een team van de Vlaamse Bouwmeester en met ambtenaren van de departementen Omgeving en Landbouw, aan de slag met vijf pilootprojecten. Zowel de partners als de initiatiefnemers, de ontwerpers en de projectregisseurs hebben daar belangrijke lessen uit getrokken.

Pilootprojecten binnen traject 'Productief Landschap'

  • Project 1: Collectieve bioboerderij en pachthoeve De Kijfelaar in Herentals
  • Project 2: Landbouwpark Tuinen van Stene in Oostende
  • Project 3: Vleesveeboerderij Hoeve De Waterkant in Herk-de-Stad
  • Project 4: Dakserre Agrotopia van Inagro op de REO-veiling in Roeselare
  • Project 5: Stadslandbouw op een voormalig woonuitbreidingsgebied in Maasmechelen

Antea Group was betrokken bij twee pilootprojecten. In Herk-de-Stad verzorgde Antea Group de projectregie van het volledige planproces, en werd o.a. gewerkt rond hoe blauwe diensten kunnen worden geoperationaliseerd in een overstromingsgevoelig landbouwgebied. In Maasmechelen trad Antea Group op als adviseur van de gemeente, waarbij diverse vormen van stadslandbouw in een bewoonde omgeving werden onderzocht en momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak is voor de herbestemming van het gebied.

Op 13 november werd in Oostende het slotevent van dit traject georganiseerd. Het belang van het traject en de projecten zelf werden toegelicht. Tijdens de netwerklunch konden geïnteresseerden op de min-expo meer tekst en uitleg krijgen.

Bezoek de VILT voor meer informatie.

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2 en 15 (SDG’s) van de VN.