PERSBERICHT - ORI, de sectorfederatie van advies- en ingenieursbureaus, steekt haar leden een hart onder de riem.

do, 26/02/2015

In het reeds fel gemediatiseerde Uplace-project werd Antea Group, de voorbije dagen verdacht gemaakt van belangenvermenging. Als brancheorganisatie voor advies- en ingenieursbureaus reageert ORI op deze recente aantijgingen: “advies – en ingenieursbureaus leveren hun adviezen in alle onafhankelijkheid”.

Brussel, 26 februari 2015 – Het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group voerde in opdracht van de Vlaamse overheid studies uit voor het geplande winkelcomplex Uplace in Machelen; daarbij stuit het nu op kritiek waarbij diens onpartijdigheid in vraag gesteld wordt. ORI, de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België, herbevestigt zijn vertrouwen in de integriteit van elk van zijn leden.
“Het is de inherente plicht van een ORI lid om op een zorgvuldige, integere en maatschappelijk verantwoorde manier een deskundig advies te verstrekken in een bepaald domein van expertise”, verduidelijkt Jan Bosschem CEO van ORI “Als representatief orgaan waken wij over dit essentieel engagement door al onze leden – dus ook Antea Group – een strikte deontologische code te laten onderschrijven waarbij onafhankelijkheid en maatschappelijk belang uitdrukkelijk vooropstaan.
Enkele relevante fragmenten uit de deontologische code van ORI:

“Het ORI-lid doet aan ethisch ondernemen en is zich bewust van zijn rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met hem samenwerken

Het ORI-lid is in de uitoefening van zijn beroep onafhankelijk. Hij zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden.
Het ORI-lid licht de Opdrachtgever in, van zodra een belangenvermenging mogelijk is en die de Opdrachtgever zou kunnen doen twijfelen aan zijn professionele onpartijdigheid.

Het ORI-lid en zijn personeel verbinden er zich toe zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.
Het ORI-lid zal de gerechtvaardigde belangen van zijn Opdrachtgever naar beste vermogen behartigen. Hij streeft ernaar dat de Opdrachtgever een oplossing kiest die een bijdrage levert tot duurzame ontwikkeling en in het bijzonder inzake milieuzorg. Hierdoor creëert hij een toegevoegde waarde voor de samenleving.”

Over ORI:
ORI is de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Ze vertegenwoordigt een zeventigtal bureaus met globaal 5.000 werknemers die jaarlijks projecten ondersteunen en voorbereiden ter waarde van 10 miljard euro aan investeringen. Dit zowel in de publieke als in de private sector, en in een brede waaier van domeinen zoals gebouwen, infrastructuur & transport, milieu, water, ruimtelijke planning en energie.
ORI vertegenwoordigt haar leden in platforms en netwerken zoals het VBO, VOKA, Beci en Uwe. Ze is ook lid van de Europese organisatie EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) en van de wereldwijde organisatie FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).
ORI is vooral actief op 3 domeinen: belangenverdediging, diensten naar leden en het stimuleren van innovatie en creativiteit in de sector.
www.ori.be

Lees hier ook het artikel in De Standaard van 27 februari 2015:
Studiebureaus pikken verdachtmaking niet

Lees hier ook het artikel in De Morgen van 27 februari 2015:
'Zowel Uplace als Vlaamse overheid adviseren? Het moet'

Lees hier ook het artikel in De Tijd van 27 februari 2015:
'Geen extra regels na heisa over Uplace'