kustwacht

Optimaal functionerende kustwacht

di, 19/07/2016

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) staat in voor ordehandhaving en maritieme beveiliging op zee. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) is verantwoordelijk voor de coördinatie reddingsacties of milieu-incidenten op zee. Beiden maken ze deel uit van de Belgische kustwachtcentralen. Ze bieden de verschillende kustwachtpartners een platform ter ondersteuning van hun activiteiten op zee. Door onderlinge uitwisseling van relevante maritieme informatie tussen MIK, MRCC en de kustwachtpartners, vergroot het globale overzicht op de Noordzee.

De uitdaging voor de toekomst is het streven naar de uitbouw van één kustwachtcentrale tot een 24/7 kustwachtcentrum. Een centrum waarbij alle competenties voorhanden zijn om varende en vliegende middelen aan te sturen. Daarnaast draagt dit centrum zorg voor het op elkaar afstemmen van nationale en Europese maritieme bewakingssystemen.

In opdracht van de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen voert Antea Group een studie uit naar het functioneel en technisch integreren van de ICT- en communicatienetwerken van het MRCC en het MIK om te komen tot één kustwachtcentrale.