beton groen

Open ruimte in evenwicht

De betonstop als kans

wo, 20/12/2017

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen formuleert een aantal doelstellingen rond de verhardingsgraad in openruimtebestemmingen en de 0-balans van de toename van ruimtebeslag. Richtjaren zijn respectievelijk 2050 en 2040. In het kader van deze doelstellingen gaf Departement Omgeving Antea Group de opdracht om een reeks beleidsvoorstellen ter implementatie te ontwikkelen. Antea Group startte hiervoor een studie, i.s.m. Vito en A-worx.

De studie gebeurde op basis van een analyse van beschikbaar cijfermateriaal, een systeemanalyse en een co-creatietraject. Op deze manier werd het ruimtebeslag in Vlaanderen in kaart gebracht én werden er oplossingsvoorstellen onderzocht en uitgewerkt. Dit leidde tot een aantal zeer concrete en ingrijpende voorstellen voor het aanpassen van de regelgeving ruimtelijke ordening. Tegelijk bracht het onderzoek ook in kaart hoe de oplossingsrichtingen op termijn als maatschappelijke winst een concrete bijdrage kunnen leveren aan de betonstop.

Ter afronding van deze opdracht werden de studieresultaten op 5 december gepresenteerd aan het Departement Omgeving.