Raamcontract milieuadvies

Opdracht “Raamovereenkomst voor milieuadvies” van Havenbedrijf Gent

di, 20/10/2015

In september 2015 werd de opdracht “Raamovereenkomst voor milieuadvies” gegund aan Antea Group voor een periode van maximaal 4 jaar. Doel van de opdracht is het ondersteunen van de interne milieucoördinator en beleidsmedewerker van het Havenbedrijf waarbij ondersteuning zal geboden worden onder de vorm van milieuadvies op afroep. Dit milieuadvies zal bv. uit volgende zaken kunnen bestaan:

  • Opmaken van verklarende memo’s van nieuwe wetgeving en duiden van de impact voor het Havenbedrijf.
  • Ondersteuning bij specifieke milieuprocedures (milieuvergunningsaanvragen, opmaak project-MER-screening of MER-ontheffing, ….).
  • Advies geven rond specifieke milieutechnieken zoals waterzuivering, bodemsanering, luchtzuivering.
  • Uitwerken van specifieke milieuprojecten ter uitvoering van het milieubeleid van het Havenbedrijf (vb. opmaak actieplan zwerfvuil, milieuopleidingen voor technische medewerkers, opmaak energiemonitoringsysteem, …).

Op die manier  heeft Antea Group zijn dienstenaanbod aan het Havenbedrijf Gent verder kunnen verbreden naast de lopende opdrachten zoals:

  • de overeenkomst droge en natte infrastructuur bij onze Business units Civil Engineering en Infrastructuur;
  • bodemadvies en -onderzoek bij de Business unit Bodem.