dilsen woongebied

Ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied in Dilsen-Stokkem

Multidisciplinair project ‘Heilderveld’

ma, 10/12/2018

Betaalbare bouwkavels aanbieden is voor de stad Dilsen-Stokkem één van de belangrijkste doelstellingen op vlak van ruimtelijke ordening. De nieuwste woonwijk ‘Heilderveld’ ligt in het noorden van het centrum, aansluitend bij het stadspark, het administratief centrum, de kerk en dichtbij alle voorzieningen.

Met woonwijk 'Heilderveld' beoogt het stadsbestuur een kwalitatieve afwerking van de kern van Dilsen-Stokkem. Antea Group gidste de stad Dilsen-Stokkem vanaf het prille begin van deze plannen doorheen alle fases.

In een eerste opdracht maakten onze deskundigen een ruimtelijk uitvoeringsplan met bijhorende plan-MER screening op. Het ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemde het voormalige woonuitbreidingsgebied naar een ontwikkelbaar gebied. De gewenste ruimtelijke kwaliteiten voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk werden middels het ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd. Daarnaast maakt het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitbreiding van het kerkhof en de school mogelijk en biedt het RUP mogelijkheden tot recreatief medegebruik van de parkzone en de omgeving van de Molen De Wachter.

 

In functie van de invulling van het gebied stond Antea Group in voor de opmaak van het verkavelings- en infrastructuurontwerp, de uitvoering van alle noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van de verkavelingsaanvraag, alsook de uitvoering van de riolerings- en infrastructuurwerken.

In de zomer van 2018 ging de stad Dilsen-Stokkem van start met de verkoop van de eerste fase bouwkavels in ‘Heilderveld’. Momenteel zijn de riolerings- en infrastructuurwerken voltooid en kan de verdere ontwikkeling van het gebied van start gaan.

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 9, 11 en 15 (SDG’s) van de VN.