begijnhof

Onderzoek over de impact van erfgoed op woningprijs

di, 06/02/2018

Ongeveer 1 op de 26 woningen in Vlaanderen wordt beschouwd als bouwkundig erfgoed. Maar wat is de financiële meerwaarde van in of naast erfgoed wonen? Het consortium KULeuven-Antea Group voerde in 2017 in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoek uit naar de effecten van de erfgoedkarakteristieken van woningen en hun omgeving op de marktprijzen van woningen in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat erfgoedkarakteristieken een significant effect hebben op de woningprijs, zowel voor de gebouwen uit de vastgestelde inventaris als voor hun omgeving. Het effect is het grootst voor beschermde monumenten, waar de meerwaarde kan oplopen tot meer dan 10%. Maar ook louter de aanwezigheid van erfgoed en het zicht voor de omliggende woningen hebben een prijsopdrijvend effect. Eventuele veranderingen aan de woning of de omgeving kunnen meer of minder waarde creëren, zoals groen in de omgeving dat ook doet.

De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden om een deel van het maatschappelijk belang van onroerend erfgoed tastbaar te maken. Voor het eerst is er een duidelijke wetenschappelijke basis voor de meerwaarde die erfgoed creëert op woningprijzen

Het rapport is raadpleegbaar via www.onroerenderfgoed.be, lees artikel hierover.