Omgevingsvergunning: integratie Project-MER

Omgevingsvergunning: integratie Project-MER

ma, 28/11/2016

Een belangrijke wijziging die de nieuwe omgevingsvergunning met zich meebrengt, is de integratie van de behandeling en beoordeling van het project-MER en OVR in de procedure.
In deze milieufiche gaan we meer in detail in op de wijzingen met betrekking tot de project-m.e.r.-procedure.

Downloads: