Normenboek omgevingsvergunning vraagt meer aandacht voor brandpreventie

Normenboek omgevingsvergunning vraagt meer aandacht voor brandpreventie

wo, 22/08/2018

Sedert de nieuwe omgevingsvergunning wordt er reeds meer aandacht besteed aan brandpreventie. Het aanvraagformulier bevat de mogelijkheid om het vooradvies van de hulpverleningszone toe te voegen, daarnaast is men verplicht om voor industriegebouwen de maatgevende brandbelasting en eventueel aantal en breedte van uitgangen en nooduitgangen op te geven.

Het Departement Omgeving heeft nu ook het normenboek opgemaakt waarin de vormelijke en technische vereisten voor de plannen vermeld worden bij een aanvraag.

Het grootste gedeelte bestaat voornamelijk uit de klassieke vereisten voor een omgevingsvergunningsaanvraag (stedenbouwkundige handelingen) zoals het inplantingsplan, terreinprofielen, snedes, … Nieuw zijn de specifieke normen voor verplicht aan te leveren documenten. Dit is het geval voor de brandweerplannen van gebouwen met of zonder industriële functie. Er dient een inplantingsplan voor de brandweer te worden opgemaakt met aanduiding van brandwegen, hydranten en afstanden ten opzichte van andere gebouwen. Verdere details dienen te worden voorzien op de specifieke grondplannen. Deze dienen de brandcompartimenten en de grootte ervan duidelijk aan te geven, de bezettingsgraad, de evacuatiewegen en de brandweerstand van de compartimentswanden. Hierop dienen ook de eventuele actieve brandpreventiemaatregelen te worden weergegeven zoals rook- en warmteafvoer, zones beschermd door sprinklers en de locatie van de brandcentrale.

Voor de industriegebouwen dient de brandklasse te worden aangeduid op plan alsook de loopafstanden tot de uitgangen. Ook voor de gevels en sneden zijn specifieke plannen noodzakelijk met aanduiding van vloerniveaus.

Onze ervaring met het indienen van omgevingsvergunningsaanvragen leert ons dat de omgevingsambtenaar of dossierbeheerder dit normenboek strikt toepast. Het ontbreken van bepaalde elementen kan leiden tot onvolledigheid van de aanvraag.

We raden daarom aan om het bouwdossier in detail te toetsen aan de specifieke brandpreventiewetgeving. Voor complexere projecten is hiervoor meestal gespecialiseerde kennis verreist.
Het normenboek laat tevens toe om een beschrijvende nota toe te voegen aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een aanvullende studie brandpreventie voor het project. We merken dat dit door verschillende hulpverleningszones als zeer positief wordt beoordeeld en soms zelf impliciet gevraagd.

Antea Group heeft ruime ervaring in het begeleiden van omgevingsvergunningsaanvragen (milieu & stedenbouw) en kan u verder gidsen voor de ontwikkeling van uw project.