norm ISO 45001 gepubliceerd

Norm ISO 45001 gepubliceerd

wo, 21/03/2018

Na een lange consultatieronde is de definitieve versie van de ISO45001:2018 eindelijk gepubliceerd en beschikbaar. De nieuwe norm legt de basiseisen vast voor een veiligheids-en gezondheidsmanagementsysteem.

Deze standaard werd ontworpen om geïntegreerd te worden met andere ISO standaarden zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 30001, …. en zal op termijn de OHSAS 18001 vervangen. Daar waar de OHSAS 18001 focuste op procedures en risico’s, legt de ISO 45001 nu meer de klemtoon op een procesmatige aanpak van veiligheids- en gezondheidsaspecten binnen een bedrijf.

Bedrijven met een certificatie volgens OHSAS 18001 hebben drie jaar om te voldoen aan de nieuwe ISO 45001 standaard.

Antea Group begeleidt bedrijven in het uitbouwen van geïntegreerde zorgsystemen op het vlak van milieu en veiligheid.