Nieuwe verplichtingen voor gefluoreerde broeikasgassen

Nieuwe verplichtingen voor gefluoreerde broeikasgassen

wo, 08/04/2015

In de strijd tegen de klimaatopwarming wil Europa de emissies van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 met 60% verminderen.De nieuwe verordening 517/2014 van 16 april 2014 betreffende de gefluoreerde broeikasgassen (of Fgassen) vervangt verordening 842/2006.De verordening is rechtstreeks van kracht vanaf 01/2015.In deze milieufiche (pdf formaat)  leggen we de nadruk op wat de (nieuwe) verplichtingen zijn voor de exploitanten van o.m. koelinstallaties en warmtepompen.

Downloads: