Nieuwe veiligheidsvoorschriften en Technische codes voor pijpleidingen

Nieuwe veiligheidsvoorschriften en Technische codes voor pijpleidingen

do, 06/07/2017

Via het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 groepeert de federale regering de veiligheidsvoorschriften voor pijpleidingen die verspreid waren over verschillende veelal verouderde koninklijke besluiten. Met deze nieuwe voorschriften wenst men het veiligheidsniveau van het vervoer via pijpleidingen op een hoog niveau te houden.
Het nieuwe koninklijke besluit introduceert de risicoanalyse en het veiligheidsbeheersysteem waaraan houders van een vervoersvergunning zullen moeten voldoen. Regels omtrent ontwerp en de exploitatie ervan werden hierin ook geïntegreerd.

Er wordt verwezen naar vier technische codes die zeer gedetailleerde regels bevatten omtrent de risicoanalyse, het veiligheidsbeheersysteem, het ontwerp en de exploitatie van pijpleidingen. Deze technische codes werden goedgekeurd door een Ministerieel Besluit van 7 juni 2017.

De nieuwe voorschriften zijn van toepassing vanaf 1 juli 2017 met een overgangstermijn van 5 jaar voor implementatie van het veiligheidsbeheersysteem.
Antea Group heeft uitgebreide kennis en ervaring om u te begeleiden m.b.t. het ontwerp, de risicoanalyse en het beheer van pijpleidingen.