seveso 3

Nieuwe Seveso Samenwerkingsakkoord (SWA3) – Gevolgen

di, 03/05/2016

De goedkeuring en publicatie van het nieuwe Samenwerkingsakkoord (SWA3) zit in zijn eindfase.  Tien dagen na publicatie van de goedkeuringen (Regionaal en Federaal) in het Belgisch Staatsblad wordt het SWA3 van kracht.  Intussen verwittigt de dienst veiligheidsrapportage (dienst VR) alle Seveso-inrichtingen in Vlaanderen via een schrijven wat dit SWA3 concreet voor hen betekent.   Meer bepaald welke acties de Seveso-inrichting moet ondernemen betreft de actualisatie van de kennisgeving (binnen 3 maanden na inwerkingtreding) en het samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (mits overgangsmaatregelen, uiterlijk tegen 1/6/2016).  Mocht u naar aanleiding van een dergelijk schrijven vragen of advies nodig hebben,  neem dan gerust contact met ons op.