ISO 14001:2015

Nieuwe norm ISO14001:2015 Meer taken voor het management

ma, 23/10/2017

In september 2015 is de nieuwe ISO14001:2015 verschenen. Om het certificaat te behouden, dient uw milieumanagementsysteem (MMS) tegen uiterlijk september 2018 aangepast te zijn aan deze nieuwe norm. Gezien er verschillende nieuwe elementen van belang zijn voor de directie en enige voorbereiding voor de overschakeling vragen, geven we een overzicht van de vereiste aanpassingen en uitbreidingen in onze milieufiche.

Downloads: