bodemonderzoek

Nieuw besluit BODEMpremies

do, 18/10/2018

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bodemonderzoek verplicht bij de verkoop van een kadastraal perceel indien het terrein is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand onder categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0. Deze wettelijke verplichting leidt voor de verkoper dikwijls tot niet-verwaarloosbare kosten (boringen, bodemanalyses, sanering) terwijl hij niet altijd rechtstreeks verantwoordelijk is voor de historische verontreinigingen (weesverontreinigingen).

Om de burgers en KMO’s die met dit probleem worden geconfronteerd te beschermen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 16 augustus 2018 verhoogde premies toe voor bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Voortaan worden de kosten voor bodemonderzoeken 100% gedekt door de premies. Bovendien werd het plafond van de premies verhoogd, waarbij premies in sommige situaties kunnen oplopen tot 7000 euro. Het plafond voor de saneringswerken werd ook aanzienlijk verhoogd, tot 90.000 euro (voor natuurlijke personen) en 60.000 euro (voor rechtspersonen).

De voorwaarden om de premies te verkrijgen en de aanvraagprocedure zijn dezelfde gebleven:

  • het gaat om een weesverontreiniging;
  • er werden bodemonderzoeken of bodemsaneringswerken uitgevoerd die conform de bodemordonnantie werden verklaard;
  • een aanvraagformulier bezorgen aan Leefmilieu Brussel (binnen het jaar na afsluiten van het dossier), samen met een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en de facturen en betalingsbewijzen m.b.t. de aanvraag.

We helpen je graag verder bij de aanvraag van je premie.