La Wallonie réglemente la gestion et la traçabilité des terres

Multidisciplinaire bodemaanpak zorgt voor vlot vergunnings- en bouwproces

di, 02/07/2019

RecyclePro is een onafhankelijk vaktijdschrift dat vier keer per jaar dieper ingaat op sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken. In de tweede editie van dit jaar verscheen een artikel over het belang van duurzaam beheer van bodemfuncties. Collega Kurt Bouckenooghe deed via een recent project uit de doeken op welke wijze Antea Group samen met de klant inzet op duurzaamheid én efficiëntie.

Een projectontwikkelaar wil appartementen en een ondergrondse parking bouwen op een braakliggend terrein in Zellik. Dit terrein heeft jaren dienst gedaan als bedrijfsterrein, waarbij het bedrijfsterrein enkele meters was opgehoogd. De projectontwikkelaar vreesde voor bodemvreemde materialen in de ophoging. Antea Group kreeg de opdracht tot onderzoek. 

Het begon met het graven van 7 meter diepe proefsleuven. In een technisch verslag werd alles wat in de bodem werd teruggevonden neergeschreven. Het asbeststappenplan in de nieuwe grondverzetsregeling werd toegepast op de beperkte hoeveelheid verdacht materiaal. Uiteindelijk bleek het vals alarm, er werd geen enkele belemmering gevonden voor het hergebruik van de uitgegraven bodem. 

"Het gehele project werd zo efficient en kostenbesparend ingezet. Zo werden de peilbuizen, om de kwaliteit en het niveau van het grondwater te bepalen, ingebracht op het moment dat de boringen gebeurde. Op die manier werd de informatie voor het ontwerp en de vergunning voor de bemaling verkregen door het boren van slechts één gat.", Kurt Bouckenooghe Antea Group

Door onze multidisciplinaire kennis konden we de klant ook meteen bijstaan bij de stabiliteitsstudie en de evaluatie van de infiltratiemogelijkheden. Kortom alles om het vergunnings- en bouwproces vlot tot een goed einde te brengen.