MER LO

MER infrastructuurwerken Linkeroever goedgekeurd

ma, 18/07/2016

Het voorgenomen project betreft een aantal infrastructuurwerken op Linkeroever die kaderen in het Masterplan 2020 m.b.t. de mobiliteit in de Antwerpse regio.

Meer bepaald gaat het om volgende werken:

  • herinrichting van het knooppunt Antwerpen-West (“zuidelijke knoop”);
  • herinrichting van het knooppunt E34-N49a (“noordelijke knoop”);
  • compacter maken van de E17/E34 t.h.v. de Kennedytunnel en optimaliseren van de weefzones;
  • aanleg van een parallelweg langs de E17/E34 tussen op- en afrittencomplex Zwijndrecht op de E17 en op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost op de E34;
  • herinrichting van de op- en afrittencomplexen Zwijndrecht en Waaslandhaven-Oost, onder meer in functie van de aansluiting van de parallelweg;
  • bouw van een parkeergebouw (P&R) en een tramkeerlus t.h.v. het kruispunt van de Blancefloerlaan met de nieuwe parallelweg.

De uitvoeringstermijn voor de werken op Linkeroever wordt ingeschat op 4,5 jaar. De werken zijn compatibel met de aanleg van de Oosterweelverbinding. Hiervoor maakt Antea Group momenteel ook het project-MER op.

Voor meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/nieuws/linkeroever-zwijndrecht/project-mer-infrastructuurwerken-linkeroever-goedgekeurd