Mechelen

"Mechelen Boulevard Leeft!" genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte

Een kroon op dit Antea Group - Maxwan project

do, 08/03/2018

Op 13 maart vindt, tijdens het congres Publieke Ruimte, de uitreiking plaats van de jaarlijkse "Prijs Publieke Ruimte". Een professionele vakjury kiest hiervoor 5 laureaten uit alle inzendingen, waaronder de winnaar van de Prijs Publieke Ruimte. Daarnaast organiseert Infopunt Publieke Ruimte de "Publieksprijs Publieke Ruimte". Daarmee heeft de gebruiker van de publieke ruimte ook een stem gekregen. "Mechelen Boulevard Leeft!" is genomineerd.

"Een project als 'Mechelen Boulevard Leeft!' vraagt vanuit de complexiteit om een sterk geïntegreerde aanpak. Antea Group kon het ontwerpteam van bij de open oproep tot aan de realisatie versterken met expertise in verkeer, groen, waterhuishouding, infrastructuur, participatie en communicatie. Enkel door met alle partners nauw samen te werken kan voor zo’n strategische publieke ruimte een optimaal resultaat worden gehaald.", Gert Stappaerts

Stemmen

Tot en met 12 maart kunt u stemmen via http://www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs-2018/. U geeft de genomineerde projecten een score van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste is. Het project dat bij het afsluiten van de wedstrijd de hoogste score behaalt, wint de "Publieksprijs Publieke Ruimte".

Waarom Mechelen Boulevard Leeft?

De stad Mechelen voorziet een winkelwandelboulevard tussen het nieuwe stationsknooppunt en de Grote Markt, waarbij een eerste gedeelte tussen Vijfhoek en Grote Markt een heuse metamorfose onderging. Het werd een echte winkelwandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, zichtbaar water, spelelementen en fietsvoorzieningen. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte op de comfortabele, kwaliteitsvolle vloer. Resultaat: een hedendaagse publieke ruimte perfect verweven met het historische karakter van Mechelen.

"Water heeft een enorme meerwaarde voor de publieke ruimte. Samen met de aanleg van de winkelboulevard blies de stad daarom de vlieten nieuw leven in. Het zichtbaar maken van de historische vlieten in het hart van de stad was een bijzondere uitdaging. De combinatie van speelse, dansende fonteinen en de vlieten was soms technisch complex, maar draagt nu zeker bij aan de totale beleving van de nieuwe winkelas.", Thierry Hermans

Lees meer

Bruul – Botermarkt - Vijfhoek
Vlieten komen boven water
Innovatieve mobiliteit, STOP-principe
Heraanleg Désiré Boucherystraat zorgt voor verdere stadskernvernieuwing