museum_studie.jpg

M HKA verhuist naar Zuidersluis

ma, 26/02/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen en minister van Cultuur Sven Gatz zijn overeengekomen om het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) te verhuizen naar de site Zuidersluis / Hof van Beroep. De stad en de minister kwamen tot deze beslissing op basis van de locatiestudie die werd uitgevoerd door het archtitectenbureau Import.Export Architecture-Antea Group-Rebel Group. Het M HKA blijft functioneren op de huidige locatie tot het gebouw op de nieuwe vestigingsplaats wordt opgeleverd. De studie onderzocht op tal van parameters de voor- en nadelen van vier sites in Antwerpen.

Site Zuidersluis kwam om verschillende redenen uit de locatiestudie naar voren als beste keuze.

  • De site is ten eerste gelegen op het Zuid, waar al verschillende musea gevestigd zijn;
  • Het huidige M HKA hoeft tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw niet gesloten te worden;
  • De gekozen site vergt geen voorafgaand budget om bijkomende verwervingen te doen van appartementen en gronden;
  • De site biedt de mogelijkheid om de vooropgestelde grootte te realiseren.

‘Het architectenbureau zal nu het programma van eisen verder uitwerken. Dan zullen we met de stad en de respectievelijke bouwmeesters een architectuurwedstrijd opzetten. We willen van het M HKA een nieuw landmark maken.’, minister Sven Gatz

Het Hof van Beroep in Antwerpen zal door de FOD Justitie binnen een nog af te spreken termijn worden verlaten. Het gebouw zal vervolgens worden afgebroken. De grond zal overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die de bouwheer wordt van het nieuwe M HKA. 

Klik hier voor bijkomende informatie.