leidingstraat

Leidingstraat Antwerpen – Ruhrgebied speelt cruciale rol in energietransitie

Vlaamse Regering hervat plannen

wo, 25/03/2020

Antwerpen is uitgegroeid tot een chemiecluster van wereldformaat. Stilaan bereikt de ruimte om nieuwe pijpleidingen aan te leggen haar limieten. Daarom gaf de Vlaamse overheid Antea Group begin 2015 de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het proactief reserveren van ruimte voor de uitbouw van een corridor.

Een leidingstraat tussen de chemische cluster in de Zeehaven van Antwerpen en de chemiebedrijven in Limburg, Nederland en het Duitse Ruhrgebied. Dit was een opdracht in samenspraak met de federatie van transporteurs via pijpleidingen Fetrapi, de chemiefederatie Essenscia en het Havenbedrijf Antwerpen.

Doelstellingen van de leidingstraat:

  • Proactief reserveren van een leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied;
  • Verbinden van de grote chemische clusters in Vlaanderen en het verzekeren van de bevoorrading van het achterland;
  • Ruimtelijk en procedureel faciliteren van de aanleg van ondergrondse pijpleidingen;
  • Economische ontwikkeling via duurzame transportmodi bevorderen op lange termijn;
  • Realiseren van lokale en maatschappelijke meerwaarden, gekoppeld aan een leidingstraat. 

Door een gebrek aan concrete investeringsprojecten slaagde de vorige regering er niet in om het project op te starten. De kaarten liggen vandaag gunstiger. Steeds meer bedrijven zien in dat pijpleidingen de komende jaren een cruciale rol gaan spelen in de ondersteuning van de energietransitie. 

“Pijpleidingen zijn een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen zwaarder op het milieu. We blazen dit project daarom nieuw leven in.”, Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Door het faciliteren van infrastructuur voor chemieproducten en industriële gassen wordt de basis gelegd voor slimme energielandschappen en een duurzame groei van onze haven en industrie. De Vlaamse Regering opent daarom een plan- en vergunningsprocedure voor een leidingstraat.